Суб'єкт господарювання: ТОВ "ГОРИЗОНТИ"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 36828617
[101000] Звіт про управління (звіт керівництва)

ТОВ "ГОРИЗОНТИ"

за 2021 рік
Дата звіту про управління

2021-12-31

Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 No 996-XIV.

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру
Інформація про основну діяльність

ТОВ «ГОРИЗОНТИ» здійснює свою діяльність у галузі добування та постачання природного газу. Товариство має спеціальні дозволи на користування надрами, що видані Державною службою геології та надр України та ліцензію на постачання природного газу, яка видана НКРЕКП. Товариство є членом Європейської бізнес-асоціації, обслуговується у Львівському офісі великих платників податків, неодноразово отримувало подяки та дипломи як сумлінний платник податків.

Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей

Вся діяльність ТОВ «ГОРИЗОНТИ» спрямована на поєднання бізнес-інтересів інвесторів та інтересів українського суспільства. ТОВ «ГОРИЗОНТИ» користується науково-технічними розробками і передовими європейськими практиками. На майбутні перспективи безпосередній вплив можуть здійснювати як внутрішньо-українські фактори, так і міжнародні. До числа перших ми можемо віднести бізнес-клімат та інвестиційний клімат в Україні, зокрема прозорий доступ до послуг «Нафтогаз України», до отримання ліцензій на нові площі, а також зміни податкового законодавства, особливо розміри рентної плати. До міжнародних факторів, безумовно, першим треба назвати волатильність нафтогазового ринку, що безпосередньо впливає на прибутковість газовидобувних компаній та невизначеність щодо динаміки світової економіки внаслідок COVID-19. Ми бачимо велику перспективу в нашій діяльності в Україні і готові зробити необхідні додаткові зусилля для вирішення питання збільшення видобутку газу природного та покращення фінансово-економічних показників діяльності Товариства. Світова пандемія наклала відбиток на наші можливості безпосереднього обміну інформацією і проведення тренінгів, проте навіть в таких умовах представники наших засновників приїжджали в Україну неодноразово для надання практичної і методичної допомоги в нашій діяльності. Це, поряд з відповідальною роботою української частини компанії, дало змогу якісно покращити показники нашої роботи та вийти на новий, більш високий рівень нашого бізнесу. Послідовно впроваджуючи європейські традиції та в світлі нормативних вимог українського законодавства ми оприлюднюємо наше бачення основних тенденцій і факторів, які впливають на нашу діяльність, на розвиток нашого бізнесу в Україні.

Організаційна структура та керівництво

Наше Товариство є підприємством зі 100% - ми іноземними європейськими інвестиціями. Ми відкриті з самого початку для застосування європейських практик прозорості в діяльності бізнесу. Єдиним учасником ТОВ «ГОРИЗОНТИ» на початку 2021 року замість нідерландської компанії “MND Ukraine B.V.” стала чеська компанія АТ Ем Ен Ді Юкрейн (MND Ukraine a.s.), що було зафіксовано в українському державному реєстрі на початку лютого 2021 року. Бенефіціарні власники та співвідношення їх часток залишилося без змін – це громадянин Чеської республіки Карел Комарек та громадянин України Зіновій Козицький. В Україні наша материнська компанія володіє ще також ТОВ «Геологічне бюро «Львів» та ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія», які є пов’язаними з нами компаніями.

2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

Протягом 2021 року, незважаючи на спад економіки в Європі та всьому світі внаслідок продовження пандемії COVID-19, наша компанія значно покращила свої економіко-виробничі показники. Довіра європейських інвесторів і злагоджена робота української частини нашої команди дозволили протягом року збільшити один з головних показників нашої діяльності – добовий дебіт свердловин наших споріднених компаній на кінець 2021 року становив близько 340 тис. м 3 в порівнянні з 230 тис. м 3 на кінець 2020 року. Весь видобуток природного газу зріз за рік майже у два з половиною рази – з 43 млн. м 3 до 112 млн. м 3 , що дозволило нам зробити свій більш вагомий внесок в один з найважливіших пріоритетів всієї української економіки.

3. Ліквідність та зобов'язання

Видобуток природного газу, як ми вже відмітили, зріс за звітний 2021 рік у порівнянні з попереднім роком з 43 млн. м 3 до 112 млн. м 3 . В першу чергу це відбулося за рахунок введення в експлуатацію декількох нових свердловин – Гірська 15, Гірська 16, Гірська 17, Гірська 18, Гірська 19. Треба відмітити, що ми не зупиняємося і продовжуємо буріння нової свердловини Гірська 4, яку планується ввести в експлуатацію вже весною 2022 року і це дозволить нам ще значно збільшити у цьому році видобуток власного газу. В першу чергу внаслідок сприятливої цінової кон’юнктури на нашу основну продукцію та за рахунок введення в експлуатацію декількох нових свердловин дозволило нам значно покращити основні фінансові показники. Фінансовий результат компанії до оподаткування за минулий рік збільшився у 15 разів – від 62 млн.грн. до 974 млн.грн. Аналогічно зріс чистий фінансовий результат від прибутку в розмірі 51 млн. грн. до прибутку в розмірі 799 млн.грн. Це дозволило нашому Товариству збільшити розмір власного капіталу з 282 млн.грн. до 820 млн.грн., або майже у 3 рази. Треба відмітити, що після входження чеського інвестора протягом звітного періоду вперше були виплачені дивіденди. Згідно з рішенням Єдиного Учасника були виплачені дивіденди за попередні до звітного роки в сумі 94,7 мільйони гривень. З метою розширення можливостей по збільшенню видобутку газу протягом звітного року ми також придбали через аукціон дозвіл на розробку і видобуток газу природного в Полтавській області. На рахунках у банках на кінець 2021 року знаходилося майже в 7 разів більше коштів (457 млн.грн.), ніж на кінець попереднього року (67 млн.грн). Також треба відмітити, що вартість основних засобів зросла за 2021 рік від 429 млн.грн. до 544 млн.грн.

4. Екологічні аспекти

ТОВ «ГОРИЗОНТИ» фінансово підтримує численні громадські та благодійні заходи та проекти, які зосереджені на охороні навколишнього середовища, розвитку культури та освіти. Відповідно до наших принципів ведення бізнесу та поваги до навколишнього середовища, наші спонсорські заходи спрямовані в першу чергу на проекти в громадах, де ми працюємо. Зокрема – за 2021 рік в місцях розміщення виробничих потужностей надано благодійної допомоги на загальну суму більше 400 тис.грн. Наша пов’язана компанія ТОВ «Геологічне бюро «Львів» у 2021 році, як і щорічно перед тим, виплачує іменну стипендію студентам Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Щороку конкурс відкритий для кращих студентів 3-го і 4-го курсів. Вся діяльність ТОВ «ГОРИЗОНТИ» ґрунтується на врахуванні та збереженні природного середовища, дотриманні принципів, спрямованих на підтримання екологічного балансу. Протягом останніх років у ході господарської діяльності не відбулось жодної аварії, нещасного випадку, наслідком яких була смерть або серйозне травмування постраждалих та/або нанесення значної шкоди навколишньому середовищу. Також відсутні факти порушення Товариством вимог екологічного та соціального законодавства, а також відповідно не застосовувалися до нас штрафні санкції (в т.ч. пов’язані з перевищення встановлених норм викидів у атмосферу, воду, неналежну утилізацію відходів, порушення санітарно-гігієнічних умов праці тощо).

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Треба відмітити, що зростання в рази наших основних показників діяльності було зроблено головним чином за рахунок збільшення продуктивності праці колективу, практично без збільшення штату працівників. Так, середньооблікова кількість працівників за 2020 рік ТОВ «ГОРИЗОНТИ» становила 26 працівників, а за 2021 рік - 32. Наші працівники, враховуючи відбиток пандемії на вільне пересування, регулярно проходили онлайн-тренінги в чеській компанії MND a.s., де вивчали європейські управлінські та геолого-добувні практики. сторони європейського інвестора. Наш менеджмент регулярно підвищує свою кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном.

12. Інша інформація

Відповідно до п.8 ч. ІІ «Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», затверджених наказом Міністерства фінансів України 07 грудня 2018 року № 982, «Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року», тобто 2021 року. Проте, ми фактично завершуємо цей Звіт на початку березня 2022 року. Товариство на даний час працює і робить свій внесок в перемогу України шляхом надання допомоги Збройним силам України, біженцям та волонтерам. Наші бенефіціари також зайняли активну проукраїнську позицію і допомагають України чим тільки можуть. Ми розуміємо всі ризики теперішньої ситуації в Україні в умовах неспровокованої агресії та війни з Росією. Проте, Товариство буде працювати стільки, скільки дозволить реальна військова ситуація в нашому регіоні і врешті, якби ця ситуація не складалась, ми поновимо все і розширимо нашу активність після перемоги України і закінченні цієї розв’язаної Росією війни.

[104000-1] Інформація про аудиторський звіт
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

ТзОВ "Аудиторська фірма "Контракти-Аудит"

Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності

20845165

Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності

https://audit-consulting.biz/

Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом

http://horyzonty.net.ua/

Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі, зазначеній у цій формі

Партнер із завдання - аудитор Сергій Лозовицький (сертифікат аудитора А№003068)

Номер та дата договору на проведення аудиту

Договір про проведення аудиту фінансової звітності від 05.01.2022 р.

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

Рік, що закінчується 31.12.2021 р.

Дата початку та дата закінчення аудиту

Дата початку 05.01.2022 р. і дата закінчення 29.04.2022 р.

Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності

193550 грн.

Вид думки

01 - немодифікована думка

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність

Концептуальною основою фінансової звітності є МСФЗ, офіційно оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України станом на звітну дату.

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

ТОВ "ГОРИЗОНТИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

36828617

Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду

Зміни назви протягом звітного періоду не було.

Опис характеру фінансової звітності

Ця фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання.

Дата кінця звітного періоду

2021-12-31

Період, який охоплюється фінансовою звітністю

Рік, що закінчується 31 грудня 2021 року

Опис валюти подання

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
тис. грн.
Примітка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Активи
Непоточні активи
Основні засоби 800500, 822100 543,730 429,093
Нематеріальні активи за винятком гудвілу 800500, 823180 134,647 7,206
Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість 800500 3,656
Відстрочені податкові активи 800500, 835110 2,181 910
Загальна сума непоточних активів 684,214 437,209
Поточні активи
Поточні запаси 800100, 826380 2,915 985
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 800100, 800500 28,782 34,307
Інші поточні нефінансові активи 800500 256 85
Грошові кошти та їх еквіваленти 800100, 800500 457,489 67,450
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 489,442 102,827
Загальна сума поточних активів 489,442 102,827
Витрати майбутніх періодів 647
Загальна сума активів 1,174,303 540,036
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал 800500 1,184 168,184
Нерозподілений прибуток 818,477 114,058
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства 819,661 282,242
Загальна сума власного капіталу 819,661 282,242
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Непоточне забезпечення
Інше непоточне забезпечення 827570 27,248 13,590
Загальна сума непоточних забезпечень 27,248 13,590
Інші непоточні фінансові зобов'язання 800100, 800500 812
Загальна сума непоточних зобов'язань 27,248 14,402
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Поточні забезпечення на винагороди працівникам 800500 1,188 769
Загальна сума поточних забезпечень 1,188 769
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 800100, 800500 215,063 179,220
Поточні податкові зобов'язання, поточні 800100, 800500 109,895 7,978
Інші поточні фінансові зобов'язання 800100, 800500 1,248 55,425
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 327,394 243,392
Загальна сума поточних зобов'язань 327,394 243,392
Загальна сума зобов'язань 354,642 257,794
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 1,174,303 540,036
[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
тис. грн.
Примітки Поточний звітний період Попередній звітний період
Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності 800200, 831150 1,413,457 180,104
Собівартість реалізації 800500 (314,959) (79,945)
Валовий прибуток 1,098,498 100,159
Інші доходи 800500 527 3,213
Витрати на збут 800500 (1,805) (1,608)
Адміністративні витрати 800500 (18,737) (13,342)
Інша витрата 800500 (45,858) (14,563)
Інші прибутки (збитки) 800500 (51,470) (8,512)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 981,155 65,347
Фінансові доходи 800200, 800500 1,879 710
Фінансові витрати 800200, 800500 (8,590) (3,543)
Прибуток (збиток) до оподаткування 974,444 62,514
Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) (175,340) (11,254)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває 799,104 51,260
Прибуток (збиток) 799,104 51,260
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
Грошові потоки від (для) операційної діяьності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від продажу товарів та надання послуг 1,758,689 238,578
Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу 305 399
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі 7 102
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги (158,155) (28,121)
Виплати працівникам та виплати від їх імені (12,117) (8,191)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю (336,137) (23,013)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності 1,252,592 179,754
Податки на прибуток сплачені (повернені) (74,695) (3,938)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) 1,177,897 175,816
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Придбання інших довгострокових активів (467,100) (214,398)
Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам (8,980) (1,550)
Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам 2,486 6,889
Проценти отримані 1,712 314
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) (471,882) (208,745)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Надходження від випуску акцій 94,528
Надходження від запозичень 1,000
Погашення запозичень (52,526) (9,500)
Виплати за орендними зобов'язаннями (1,484) (1,586)
Дивіденди сплачені (89,504)
Інші надходження (вибуття) грошових коштів (171,876) 30
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) (315,390) 84,472
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу 390,625 51,543
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти (586) 2,628
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 390,039 54,171
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 67,450 13,279
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 457,489 67,450
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
тис. грн.
Поточний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Нерозподілений прибуток
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 168,184 168,184 114,058 114,058 282,242 282,242 282,242 282,242
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 799,104 799,104 799,104 799,104 799,104 799,104
Сукупний дохід 799,104 799,104 799,104 799,104 799,104 799,104
Дивіденди, визнані як розподіл між власниками (94,685) (94,685) (94,685) (94,685) (94,685) (94,685)
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал (167,000) (167,000) (167,000) (167,000) (167,000) (167,000)
Збільшення (зменшення) власного капіталу (167,000) (167,000) 704,419 704,419 537,419 537,419 537,419 537,419
Власний капітал на кінець періоду 1,184 1,184 818,477 818,477 819,661 819,661 819,661 819,661
тис. грн.
Попередній звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Нерозподілений прибуток
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 73,656 73,656 62,798 62,798 136,454 136,454 136,454 136,454
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 51,260 51,260 51,260 51,260 51,260 51,260
Сукупний дохід 51,260 51,260 51,260 51,260 51,260 51,260
Випуск власного капіталу 94,528 94,528 94,528 94,528 94,528 94,528
Збільшення (зменшення) власного капіталу 94,528 94,528 51,260 51,260 145,788 145,788 145,788 145,788
Власний капітал на кінець періоду 168,184 168,184 114,058 114,058 282,242 282,242 282,242 282,242
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
тис. грн.
На кінець звітного періоду На початок звітного року
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Земля та будівлі
Будівлі 942 1,947
Машини 4,228 4,198
Транспортні засоби 3,643 2,352
Матеріальні активи розвідки та оцінки 8,522 66,746
Видобувні активи 519,852 351,609
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 5,633 1,039
Інші основні засоби 910 1,202
Загальна сума основних засобів 543,730 429,093
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальна активи розвідки та оцінки 27,279 271
Комп'ютерне програмне забезпечення 12 1
Ліцензії та франшизи 107,243 6,934
Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи 113
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 134,647 7,206
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 134,647 7,206
Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість
Непоточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін 3,656
Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованості 3,656
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 6,743 7,544
Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід
Поточні попередні платежі
Поточні аванси постачальникам 1,500 1,903
Загальна сума попередніх платежів 1,500 1,903
Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу 1,500 1,903
Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 20,452 23,325
Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 23,197
Інша поточна дебіторська заборгованість 87 1,535
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 28,782 34,307
Класи поточних запасів
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали
Поточна сировина 521 213
Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів 521 213
Поточна готова продукція 2,350 772
Поточне паливо 6
Інші поточні запаси 38
Загальна сума поточних запасів 2,915 985
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках 157,489 49,945
Загальна сума грошових коштів 157,489 49,945
Грошові еквіваленти
Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти 300,000 17,505
Загальна сума грошових еквівалентів 300,000 17,505
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 457,489 67,450
Різні поточні активи
Інші поточні активи 256 85
Класи інших забезпечень
Забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію
Непоточне забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію 27,248 13,590
Загальна сума забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію 27,248 13,590
Різні інші забезпечення
Інші статті поточних забезпечень 1,188 769
Загальна сума різних інших забезпечень 1,188 769
Інше забезпечення
Інше непоточне забезпечення 27,248 13,590
Загальна сума інших забезпечень 27,248 13,590
Позики
Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень
Поточна частина непоточних запозичень 54,471
Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень 54,471
Загальна сума запозичень 54,471
Позики, за типами
Інші позики 54,471
Загальна сума запозичень 54,471
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 34,024 33,815
Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів 109,709
Нарахування та відстрочений дохід класифіковані як поточні
Нарахування, класифіковані як поточні 153 94
Короткострокові нарахування за виплатами працівникам 153 94
Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід, класифікований як поточний 153 94
Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток 95,280 4,695
Поточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість 51,409
Інша поточна кредиторська заборгованість 85,606 30,907
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості 215,063 179,220
Категорії непоточних фінансових зобов'язань
Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 812
Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань 812
Категорії поточних фінансових зобов'язань
Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 1,248 954
Загальна сума поточних фінансових зобов'язань 1,248 954
Різний власний капітал
Накопичений інший сукупний дохід 818,477 114,058
Чисті активи (зобов'язання)
Активи 1,174,303 540,036
Зобов'язання (354,642) (257,794)
Чисті активи (зобов'язання) 819,661 282,242
Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи 489,442 102,827
Поточні зобов'язання (327,394) (243,392)
Чисті поточні активи (зобов'язання) 162,048 (140,565)
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань 0
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Дохід від звичайної діяльності
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Дохід від продажу товарів 1,413,457 180,104
Дохід від продажу дорогоцінних металів
Дохід від продажу дорогоцінних металів 0
Дохід від продажу природного газу 1,413,457 180,104
Дохід від надання послуг 0
Дохід від надання інтернет-послуг і послуг з обробки і передачі даних
Загальна сума доходу, який виникає від надання інтернет-послуг і послуг з обробки і передачі даних 0
Загальна сума доходу, який виникає від надання телекомунікаційних послуг 0
Дохід від надання транспортних послуг 0
Дохід від надання послуг у сфері інформаційних технологій 0
Загальна сума доходу від продажу 1,413,457 180,104
Суттєві доходи та витрати
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів
Часткове списання запасів 125
Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасів 125
Часткове списання (сторнування часткового списання) основних засобів
Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) основних засобів 0
Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість
Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість 0
Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси
Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку або збитку, кредити та аванси 0
Прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів
Чисті прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів 0
Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів 0
Прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості
Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості 0
Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції
Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиції 0
Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів
Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовів 0
Інші фінансові доходи 1,879 710
Інші фінансові витрати 6,621 956
Процентні витрати за позиками 1,969 2,587
Витрати на паливо та енергію
Загальна сума витрат на паливо і енергію 0
Інші операційні доходи (витрати) (45,858) (14,563)
Різний інший операційний дохід 3,750 159
Різні інші операційні витрати 55,220 8,671
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати
Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат 0
Витрати на продаж 314,959 79,798
Адміністративні витрати 18,737 13,342
Витрати на збут та адміністративні витрати 1,805 1,608
Доходи (витрати) від оплати обслуговування нерухомості
Чистий дохід (витрати) від сплати за обслуговування нерухомості 0
Прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментів
Чисті прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментів 0
Комісійні доходи (витрати)
Комісійні доходи
Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів 0
Комісійні витрати
Загальна сума комісійних витрат (0)
Чистий комісійний дохід (витрати) 0
Доходи (витрати) від продажу
Загальна сума доходів (витрат) від продажу 0
Витрати за характером
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 0
Загальна сума витрат на виплати працівникам 0
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати
Загальна сума амортизаційних витрат 0
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 0
Загальна сума витрат, за характером 0
Прибуток на акцію
грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Базовий та розбавлений прибуток на акцію
Загальна сума базового та розбавленого прибутку (збитку) на акцію 0.00
Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Загальна частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, після оподаткування
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Загальна частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, після оподаткування 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, до оподаткування
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Загальна частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, до оподаткування 0
Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Сумарний податок на прибуток, що відноситься до частки в іншому сукупному доході асоційованих підприємств та спільних підприємств, що обліковуються за методом участі в капіталі 0
Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу
Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу 0
[800500] Примітки - Перелік приміток
Розкриття інформації про облікові судження та розрахункові оцінки

Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів, зобов`язань, доходів та витрат, що відображаються у звітності, а також на розкриття інформації про непередбачені активи та зобов`язання. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок. Оцінки та основні припущення переглядаються на постійній основі. Зміни в облікових оцінках визнаються у тому періоді, в якому вони внесені, та у майбутніх періодах, на які впливають ці зміни.

Нижче наведені істотні судження, які зробило керівництво у процесі застосування облікової політики Компанії і які мають суттєвий вплив на суми, визнані у фінансовій звітності.

Строки корисного використання основних засобів

Основні засоби Компанії амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом очікуваних строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах керівництва та операційних оцінках. Фактори, які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової вартості, включають зміни у технологіях, зміни регуляторних актів та законодавства, непередбачені проблеми з експлуатацією. Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на знос основних засобів у майбутньому та їх балансову і залишкову вартість.

Компанія переглядає очікувані строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди. Будь-які зміни очікуваних строків корисного використання або залишкової вартості відображаються на перспективній основі від дати зміни.

Витрати на виведення об’єктів з експлуатації

Забезпечення на виведення активів з експлуатації представляє собою теперішню вартість витрат на виведення нафтогазових об’єктів з експлуатації, яку очікується понести у майбутньому (примітка 20). Ці забезпечення були визнані на основі внутрішніх оцінок Компанії.

Основні оцінки включають майбутні ринкові ціни на необхідні витрати із виведення об’єктів з експлуатації і базуються на ринкових умовах та факторах, а також ставку дисконтування. Додаткова невизначеність стосується строків понесення витрат на виведення об’єктів з експлуатації, які залежать від виснаження родовищ, майбутніх цін на газ і, як результат, очікуваного моменту у часі, коли не очікується отримання майбутніх економічних вигід у виробництві. Зміни цих оцінок можуть призвести до суттєвих змін у забезпеченнях, визнаних у звіті про фінансовий стан.

Зменшення корисності основних засобів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи наявні ознаки можливого зменшення корисності активу або групи активів, що генерують грошові потоки. Визначення зменшення корисності основних засобів передбачає застосування оцінок, які включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми знецінення. Зменшення корисності ґрунтується на великій кількості факторів, таких як технологічне старіння, припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та інші зміни в обставинах, які свідчать про зменшення корисності. Станом на звітні

дати вартість очікуваного відшкодування майна перевищувала його балансову вартість, а отже витрати від знецінення були відсутні.

Строк оренди для контрактів з можливістю продовження оренди

Умовами деяких орендних договорів передбачено можливість Компанії продовжити строк оренди на додаткові 12 місяців. Оцінюючи, чи Компанія обґрунтовано впевнена в тому, що скористається можливістю продовження оренди, Компанія застосовує судження. Зокрема, беруться до уваги всі відповідні факти та обставини, які створюють економічний стимул для Компанії скористатись такою можливістю.

Компанія здійснює повторну оцінку строку оренди після того, як сталась значна подія або значна зміна обставин, яка є у межах контролю Компанії, та впливає на очікування щодо продовження оренди. При визначенні строку оренди будівель Компанія припустила, що оренду буде пролонговано. Відносно оренди інших основних засобів було здійснено припущення, що можливість пролонгації оренди є низькою.

Ефективна ставка відсотка за договорами оренди

За відсутності інформації щодо вбудованої ставки відсотка за договорами оренди, Компанія повинна застосовувати ставку додаткових запозичень. Для цілей цієї фінансової звітності було використано ставки за виданими банками кредитами з подібними характеристиками (валюта, строк тощо) згідно з даними статистики, опублікованої Національним Банком України.

Оцінка зобов'язань за наданими пов'язаній стороні безвідсотковими позиками

Безвідсоткові позики надані пов'язаній стороні було оцінено за амортизованою собівартістю із застосуванням ефективної ставки відсотка, що дорівнює середній ставці за кредитами НБУ виданими на аналогічний строк.

Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником та головним бухгалтером 15 березня 2022 року

Розкриття основи підготовки фінансової звітності

Ця фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Компанії для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за період, що закiнчився 31 грудня 2021 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), які викладені державною мовою та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

Цю фінансову звітність складено на основі принципів нарахування та історичної собівартості.

Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти

 

31.12.2021

31.12.2020

Грошові кошти, в тому числі:

 

 

- на банківських рахунках

157 489

49 945

- короткотермінові депозити

300 000

17 505

Разом

457 489

67 450

 

Розкриття інформації про собівартість реалізації

 

 

 

 

2 021

2020

 

 

 

Видобутий природній газ

 

(313 467)

(78 498)

 

 

 

Придбаний природній газ

 

(920)

(1 447)

 

 

 

Послуги з надання точки виходу газу

(529)

 

 

 

 

 

 

 

 

(314 916)

(79 945)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижче наведена інформація у розрізі елементів собівартості реалізованої готової продукції (видобутого природнього газу):

 

 

 

 

2 021

2020

 

 

 

Рентна плата за природний газ

(185 157)

(26 428)

 

 

 

Послуги з підготовки і транспортування газу

(74 106)

(23 615)

 

 

 

Амортизація

 

 

(34 180)

(17 617)

 

 

 

Послуги замовленої (договірної) потужності з газотранспортної системи

(12 549)

(5 581)

 

 

 

Витрати на оплату праці та відповідні нарахування

(3 770)

(1 882)

 

 

 

Матеріальні витрати

 

(2 035)

(589)

 

 

 

Інші витрати

 

 

(1 670)

(2 786)

 

 

 

 

 

 

 

(313 467)

(78 498)

 

 

 

 

Розкриття інформації про кредитний ризик

Кредитний ризик – ризик того, що контрагент не зможе виконати свої фінансові зобов'язання за контрактом і це стане причиною виникнення збитку підприємства. Кредитний ризик стосується переважно торговельної дебіторської заборгованості. Управління кредитним ризиком, пов’язаним з платоспроможністю торгових контрагентів, здійснюється Товариством відповідно до політик і процедур, встановлених підприємством для управління кредитним ризиком, пов’язаним з контрагентами. Кредитоспроможність контрагента оцінюється на основі детальної форми оцінки кредитного рейтингу (фінансова стійкість, платоспроможність, платіжна дисципліна). Крім того, здійснюється регулярний моніторинг непогашеної торговельної дебіторської заборгованості. Необхідність визнання збитків від знецінення дебіторської заборгованості аналізується підприємством на кожну звітну дату по кожному основному контрагенту індивідуально. Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відображається в балансовій вартості фінансових активів, яка наведена в Звіті про фінансовий стан. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення потенційного кредитного ризику незначний. Протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 Компанією було визнано дохід від реалізації одному найбільшому покупцеву на суму 82 765 тис. грн., що становить загалом близько 38% від загальної величини доходу. Протягом року, що закінчився 31 грудня 2021 Компанією було визнано дохід від реалізації одному найбільшому покупцю - пов'язаній особі на суму 950 215 тис. грн., що становить загалом близько 56% від загальної величини доходу. Компанія не утримує заставного майна в якості забезпечення заборгованості.

Розкриття інформації про відстрочені податки

Нарахований на тимчасові різниці  між балансовою та податковою вартістю активів і зобов’язань:

Звіт про фінансовий стан станом на:

Вплив на Звіт про сукупний дохід за період

 

31.12.2021

31.12.2020

           2021 рік

 - балансова вартість необоротних активів

3 239

1 559

1 680

 - забезпечення на ліквідацію необоротних активів

(4 904)

(2 446)

(2 458)

 - резерв під неліквідні запаси

(23)

(23)

 -

 - резерв очікуваних кредитних збитків

(493)

(23)

(470)

 Відстрочений податковий актив

(2 181)

(910)

(1 271)

 

Розкриття інформації про припинену діяльність

Ні у звітному періоді, ні у попередньому звітному періоді не виявлено ознак припиненої діяльності.

Розкриття інформації про дивіденди

У звітному періоді Компанія нарахувала і виплатила дивіденди засновнику в сумі 94 685 тис. грн, а також здійснила повернення статутного капіталу на підставі рішення про його зменшення в сумі 167 000 тис. грн.

Розкриття інформації про події після звітного періоду

Після дати балансу не було подій, які б підлягали коригуванню та мали суттєвий вплив на подану фінансову звітність, зокрема, капітал або фінансовий результат. Інформація про події, які не коригуються після звітної дати, розкрита в Примітці 815000.

Розкриття інформації про фінансові доходи (витрати)

 

 

2021

2020

Фінансові доходи

 

 

 

Амортизація дисконту за виданими позиками

167

396

Нараховані відсотки від розміщення депозитів

1 712

314

 

 

1 879

710

Фінансові витрати

 

 

 

Відсотки за позикою від нерезидента

(1 968)

(2 587)

Відсотки за зобов'язаннями з оренди

 

(274)

(167)

Дисконт за виданими позиками

 

(4 510)

-

Розгортання дисконту за забезпеченнями на ліквідацію свердловин

(1 838)

(789)

 

 

(8 590)

(3 543)

 

Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати

Адміністративні витрати

2021

2020

Витрати на оплату праці та відповідні нарахування

(9 483)

(6 924)

Професійні послуги

(4 095)

(2 960)

Амортизація

(2 135)

(1 748)

Витрати на відрядження

(126)

(70)

Витрати на пальне та утримання автомобілів

(1 583)

(650)

Банківські послуги

(779)

 

Комунальні витрати

(100)

(58)

Інші витрати, збут

(436)

(931)

Разом

(18 737)

(13 342)

 

 

 

Витрати на збут

2021

2020

Витрати на оплату праці та відповідні нарахування

(1 449)

(1 024)

Робочий одяг

(60)

(82)

Амортизація

(84)

(63)

Послуги із закачування та відбору газу зі сховища

(189)

(372)

Інші витрати

(23)

(67)

Разом

(1 805)

(1 608)

 

 

 

Розкриття інформації про безперервність діяльності

Фінансова звітність суб'єкта господарювання підготовлена на основі припущення щодо безперервності та продовження господарської діяльності на безперервній основі щонайменше протягом 12 місяців після дати балансу та можливості реалiзувати свої активи і звiльнитись вiд своїх зобов’язань в ходi звичайної дiяльностi. На дату підписання фінансової звітності управлінський персонал Товариства не заявляє про наявність фактів та обставин, які б вказували на загрозу здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі внаслідок умисного або вимушеного банкрутства чи істотного обмеження його поточної діяльності. Протягом 2021 року продовжували діяти карантинні обмеження, пов'язані із запобіганням поширення нового коронавірусу COVID-19. Заходи, що вживалися по всьому світу з метою боротьби з поширенням COVID-19, призвели до необхідності обмеження ділової активності, що в свою чергу, вплинуло на попит на енергоресурси. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків, скоротилися ціни на сировинні товари, зокрема, істотно знизилася ціна нафти, відбулося ослаблення української гривні до долара США і Євро, і підвищилися ставки кредитування для багатьох компаній, що розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фінансової звітності ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний вплив на світову економіку і невизначеність щодо подальшого економічного зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Компанії. Керівництво уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Компанію.

Розкриття інформації про податок на прибуток

Протягом 2021 року діяла ставка оподаткування 18% (2020: 18%). Складові витрат з податку на прибуток за рік що закінчився 31 грудня, представлено нижче: 

 

2021

2020

Поточні витрати з податку на прибуток

(176 611)

(11 765)

Відстрочений податок на прибуток

1 271

511

Витрати з податку на прибуток

(175 340)

(11 254)

 

 Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

31.12.2021

31.12.2020

Податок на прибуток

109 895

7 978

 

Розкриття інформації про нематеріальні активи

Нижче наведена інформація про залишки нематеріальних активів Компанії, інформація про рух яких в розрізі груп розкрита в Примітці 823180.

 

31.12.2021

31.12.2020

Права на геологічне вивчення та видобування корисних копалин  

107 243

6 934

Програмне забезпечення

12

1

Нематеріальні активи розвідки та оцінки

27 279

271

Аванси сплачені

113

 

Разом

134 647

7 206

Усі нематеріальні активи є власністю Компанії, жоден з них не використовується на підставі договору оренди чи іншого договору.

 

Нарахована амортизація нематеріальних активів, інформація про суму якої якої розкрита в Примітці 823180, включена в такі статті витрат у Звіті про сукупні доходи:

 

2021 рік

2020 рік

 

(%)

(%)

Собівартість реалізації

4%

8%

Адміністративні витрати

8%

18%

Інші операційні витрати

88%

74%

Разом

100%

100%

 

 

Терміни корисного використання нематеріальних активів:

 

Права на геологічне вивчення та видобування корисних копалин

 від 15 дo 20 років

Програмне забезпечення

 від 2 дo 5 років

Активи розвідки та оцінки корисних копалин

  не амортизуються

 

 

Розкриття інформації про статутний капітал

Станом на 31.12.2021 року статутний капітал Товариства, відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, становить 1 184 тис. грн.

Засновниками Товариства на дату складання цієї фінансової звітності є:

АТ Ем Ен Ді Юкрейн (MND Ukraine a.s.), країна резидентства Чеська Республіка – розмір частки у статутному капіталі Товариства становить 100%.

У звітному періоді було зменшено статутний капітал Компанії.

Зміни в статутному капіталі

31.12.2021

31.12.2020

Зареєстрований статутний капітал на початок періоду

168 184

73 656

- зменшення

(167 000)

94 528

Статутний капітал на кінець періоду

1 184

168 184

 

 

Розкриття інформації про ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що підприємство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, які погашаються шляхом сплати грошових коштів.

Підприємство здійснює контроль за рухом грошових коштів, використовуючи інструмент планування поточної ліквідності. Метою такого управління є підтримка балансу між безперервністю фінансування поточних виплат та гнучкістю у виборі джерел фінансування шляхом позик, укладання контрактів на придбання в розстрочку.

Підприємство має доступ до джерел фінансування в достатніх обсягах, а терміни погашення заборгованості, за домовленістю з поточними кредиторами, можуть бути перенесеними на більш пізніші дати.

Розкриття інформації про інші поточні активи

 

31.12.2021

31.12.2020

Непідтверджений податковий кредит з ПДВ

256

81

Пальне

-

4

Разом

256

85

 

Розкриття інформації про інші поточні зобов'язання

Інші поточні фінансові зобов'язання

 

 

 

31.12.2021

31.12.2020

Поточні зобов’язання за орендними активами

1 248

954

Поточна заборгованість за нарахованими відсотками на позику від нерезидента (пов’язаної сторони)

-

12 059

Позики від пов’язаних сторін

-

42 412

Разом

1 248

55 425

- в тому числі перед пов’язанимими особами

436

54 471

 

Розкриття інформації про інші непоточні зобов'язання

 

Інші непоточні фінансові зобов'язання

 

31.12.2021

31.12.2020

Зобов’язання за орендними активами

 

 

за строками погашення:

 

 

від 1 до 2 років

-

812

 

Розкриття інформації про інші операційні витрати

 

2021

2020

Витрати на дослідження

(39 152)

(12 551)

Благодійна, спонсорська допомога

(425)

(596)

Втрати від операційних курсових різниць

(975)

-

Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків

(2 741)

-

Втрати від знецінення запасів

-

(125)

Інші витрати операційної дільності

(2 565)

(1 291)

 

(45 858)

(14 563)

 

У Звіті про сукупний дохід, прибуток та збиток, за функцією витрат інші операційні витрати представлені у рядку "Інші витрати". 

Розкриття інформації про інші операційні доходи (витрати)

Інші доходи

2021

2020

Прибуток від неопераційних курсових різниць

3 696

-

Страхове відшкодування

54

119

Повернення спонсорської допомоги

-

40

 

3 750

159

 

 

 

Інші витрати

2021

2020

Збиток від неопераційних курсових різниць

-

(8 527)

Втрати від списання необоротних активів

(55 220)

(144)

 

(55 220)

(8 671)

 

У Звіті про сукупний дохід, прибуток та збиток, за функцією витрат, інші доходи (витрати) представлені згорнуто в рядку "Інші прибутки (збитки).

Розкриття інформації про інші операційні доходи

 

2021

2020

Коригування (змешення) забезпечень для відшкодування наступних витрат на ліквідацію свердловин

242

-

Прибуток від операційної оренди (суборенди)

255

327

Прибуток від операційних курсових різниць

-

2 728

Прибуток від продажу необоротних та оборотних активів

30

143

Інші операційні доходи

-

15

 

527

3 213

 

У Звіті про сукупний дохід, прибуток та збиток, за функцією витрат інші операційні доходи представлені у рядку "Інші доходи". 

Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

До складу інших непоточних забезпечень Компанія включає нараховані зобов'язання щодо демонтажу основних засобів та відновлення природних ресурсів на відповідній території, що виникають протягом певного періоду внаслідок проведення розвідки та оцінки запасів корисних копалин (інформація розкрита в Примітці 827570).

Розкриття інформації про основні засоби

Нижче наведена інформація про залишки (балансову вартість) основних засобів Компанії, інформація про рух яких в розрізі груп розкрита в Примітці 822100.

 

31.12.2021

31.12.2020

Видобувні активи

519 852

351 609

Матеріальні активи розвідки та оцінки

8 522

66 746

Будівлі (орендні активи)

942

1 947

Машини та обладнання

4 228

4 198

Автомобілі

3 643

2 352

Інші основні засоби

910

1 202

Незавершені капітальні вкладення (аванси капітального характеру)

5 633

1039

Разом

543 730

429 093

 

 

Структура власності

31.12.2021

31.12.2020

Власні основні засоби

542 788

427 146

Використовуються на умовах оренди

942

1 947

Разом

543 730

429 093

 

Знос основних засобів включено в такі статті витрат у Звіті про сукупні доходи:

 

2021 рік

2020 рік

 

(%)

(%)

Собівартість реалізації

90%

87%

Адміністративні витрати

5%

8%

Інші операційні витрати

5%

5%

Разом

100%

100%

 

Первісна вартість повністю зношених основних засобів, що перебувають в експлуатації станом на 31.12.2021 року, становить 1 258 тис. грн (31.12.2020: 1 653 тис. грн).

 

Терміни корисного використання груп основних засобiв

Видобувні активи

 від 10 років 

Активи розвідки та оцінки

не амортизуються

Активи з права користування (орендні активи)

протягом дії договору оренди

Машини та обладнання

від 5 років 

Автомобілі

 від 5 років 

Меблі та приладдя

 від 4 років 

Офісне обладнання

від 2 років 

 

Перегляд строків корисного використання було здійснено Компанією станом на 31 грудня 2021 року.

Розкриття інформації про забезпечення

До складу поточних забезпечень включено суму забезпечень витрат на оплату днів невикористаної відпустки персоналу (в Звіті про фінансовий стан відображені в рядку "Поточні забезпечення на винагороди працівникам"):

Поточні забезпечення

31.12.2021

31.12.2020

Забезпечення на виплату відпусток працівникам на початок періоду

769

530

- нарахування резерву

1 543

644

- використання резерву

(1 124)

(405)

Забезпечення на виплату відпусток працівникам на кінець періоду

1 188

769

 

Розкриття інформації про податкову дебіторську та кредиторську заборгованість

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у Звіті про фінансовий стан включена до рядка "Торговельна та інша дебіторська заборгованість".

 

31.12.2021

31.12.2020

Податок на додану вартість

-

22 831

Залишок коштів на рахунку в системі електронного адміністрування  ПДВ

20 265

366

Інші збори та платежі

187

128

Разом

20 452

23 325

 

 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (крім податку на прибуток) у Звіті про фінансовий стан включена до рядка "Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість". Заборгованість з податку на прибуток відображена в рядку "Поточні податкові зобов'язання" Звіту про фінансовий стан.

 

31.12.2021

31.12.2020

Податок на додану вартість

51 409

-

Податок на прибуток

109 895

7 978

Рентна плата за природний газ

43 837

4 673

Інші збори і платежі

34

22

Разом:

205 175

12 673

 

 

Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість

До складу рядка "Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість" Звіту про фінансовий стан включено: 

 

31.12.2021

31.12.2020

Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

28 278

33 799

Кредиторська заборгованість за необоротні активи

5 746

109 709

Разом

34 024

143 508

- в тому числі перед пов’язанимими особами

1 942

2 388

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (крім податку на прибуток)

Податок на додану вартість

51 409

-

Рентна плата за природний газ

43 837

4 673

Інші збори і платежі

34

22

Разом:

95 280

4 695

Інші поточні зобов'язання

 

 

Аванси отримані

85 388

30 907

Інша поточна заборгованість за оперативною орендою

218

16

Заборгованість з оплати праці

153

94

Разом

85 759

31 017

- в тому числі перед пов’язанимими особами

436

54 471

Всього торговельна та інша кредиторська заборгованість

215 063

179 220

 

Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість

Непоточна дебіторська заборгованість (відображена в рядку "Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість" Звіту про фінансовий стан) включає:

  

31.12.2021

31.12.2020

Довгострокова безвідсотка позика пов'язаній особі за амортизованою вартістю

 

3 656

 

-

 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість (відображена в рядку " Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість" Звіту про фінансовий стан)включає:

 

 

31.12.2021

31.12.2020

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

Непротермінована і незнецінена

6 743

4 804

Протермінована:

 

 

- дo 90 днів

-

-

- 90-180 днів

-

2 740

 Разом  

6 743

7 544

 в тому числі від пов’язаних осіб

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

Дебіторська заборгованість за оперативною суборендою

27

-

Видані позики короткострокові

60

1 535

Аванси видані

1 500

1 903

Разом

1 587

3 438

 в тому числі - пов’язаним особам

-

1 500

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

 

Податок на додану вартість

-

22 831

Залишок коштів на рахунку в системі електронного адміністрування  ПДВ

20 265

366

Інші збори та платежі

187

128

Разом

20 452

23 325

Всього поточна торговельна та інша дебіторська заборгованість

28 782

34 307

 

[800600] Примітки - Перелік облікових політик
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики

Цю фінансову звітність Компанії складено відповідно до вимог МСФЗ, які були чинними на звітну дату. Основні принципи облікової політики, використані при підготовці фінансової звітності, наведені нижче. Ця політика послідовно застосовувалася протягом всіх звітних періодів, які наведені у фінансовій звітності.

Опис облікової політики щодо витрат на позики

Фінансові доходи і витрати включають витрати на виплату процентів за позиками, прибутки і збитки, пов'язані з отриманням фінансових інструментів, та курсові різниці, які виникають внаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони розглядаються як коригування витрат на сплату відсотків.

Витрати за позиками, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, формують первісну вартість (собівартість) цього активу (капіталізуються). Інші витрати за позиками компанія визнає як витрати в тому періоді, коли вони були здійснені.

Як кваліфікаційний актив компанія визнає актив, підготовка якого до передбачуваного використання або до продажу обов'язково вимагає значного часу. Під значним часом розуміється період понад 6 місяців.

Капіталізацїї підлягають витрати на виплату процентів, а також витрати, здійснені у зв'язку з певними умовами фінансування, і курсові різницї в тій частині, у якій вони можуть розглядатися як коригування витрат на виплату відсотків.

Опис облікової політики щодо забезпечень на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію

Компанія визнає зобов'язання щодо демонтажу основних засобів та відновлення природних ресурсів на відповідній території, що виникають протягом певного періоду внаслідок проведення розвідки та оцінки запасів корисних копалин. Оцінка забезпечення на виведення активів з експлуатації базується на очікуваних майбутніх витратах, які передбачається понести у результаті виведення з експлуатації об’єктів та відновлення території, на якій вони знаходились, з урахуванням впливу прогнозної інфляції для наступних періодів та дисконтування із використанням відсоткових ставок, які застосовуються до відповідного резерву. Очікувані витрати на демонтаж і видалення об’єкту основних засобів додаються до вартості об’єкту основних засобів тоді, коли відбувається придбання, або введення в експлуатацію об'єкта будівництва, і визнається відповідне зобов’язання. Зміни в оцінці чинного зобов’язання із виведення з експлуатації, які випливають зі змін в очікуваних строках або сумі виплат, визнаються у звіті про фінансові результати або, у разі існування будь-якого залишку від переоцінки стосовно відповідного активу, у інших резервах. Забезпечення стосовно діяльності із виведення з експлуатації оцінюються та переоцінюються щороку і включаються до фінансової звітності на кожну звітну дату за їхньою очікуваною теперішньою вартістю із використанням ставок дисконтування, які відображають економічне середовище, у якому провадить свою діяльність Компанія. Витрати з дисконтування, які стосуються забезпечення, включаються до фінансових витрат у складі прибутку або збитку.

Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток

Податок на прибуток, визнаний у прибутку або збитку, включає: поточний податок і відстрочений податок.

Поточний податок розраховується відповідно до чинного податкового законодавства.

Відстрочений податок на прибуток визначається з використанням податкових ставок (і положень), які, як очікується, будуть застосовуватися в момент реалізації активу та погашення резерву, беручи за базові ставки податків (і податкові норми), які були юридично або фактично  обов'язковими на кінець звітного періоду.

 

Відстрочені податкові зобов’язання обчислюються на основі додатніх тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового обліку і вартістю, що враховується в податковому обліку. Відстрочені податкові зобов’язання визнаються в повному обсязі. Ці зобов’язання не дисконтуються.

Відстрочені податкові зобов’язання створюються незалежно від часу їх реалізації.

Відстрочені податкові зобов’язання не визнаються для тимчасових різниць, що виникають внаслідок первісного визнання гудвілу.

Відстрочений податок визнається у прибутку або збитку відповідного періоду, крім випадків, коли відстрочений податок:

- відноситься до операцій або подій, які визнаються в іншому сукупному доході - тоді відстрочений податок також визнається в іншому сукупному доході, або

- виникає в результаті об'єднання бізнесу - тоді відстрочений податок впливає на гудвіл або прибуток від придбання бізнесу.

 

Відстрочені податкові активи обчислюються від від'ємних тимчасових різниць між балансовою вартістю вартістю активів і зобов'язань та їх податковою базою, а також від суми податкових збитків, яка переноситься на наступні податкові періоди.

Відстрочений податковий актив визнається, якщо існує ймовірність, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, що дозволить вирахувати тимчасові різниці або використати податкові збитки.

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду та знижується у тiй мiрi, в якiй бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми даного активу.

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються виходячи з податкових ставок, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому буде реалiзований актив або погашене зобов’язання, на основi податкових ставок (або податкових законiв), якi будуть дiяти або, в основному дiяти, на кiнець звiтного перiоду.

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно зараховуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв та поточних податкових зобов’язань, та коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються тим самим податковим органом, i пiдприємство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi.

Опис облікової політики щодо витрат

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу для отримання якого вони понесені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Опис облікової політики щодо витрат на розвідку та оцінку

Компанія капіталізує витрати на розвідку, буріння та оцінку корисних копалин з моменту отримання юридичних прав на розвідку конкретної території і до моменту доведення технічної здійсненності та комерційної доцільності видобування корисних копалин Активи розвідки та оцінки оцінюються за собівартістю. До видатків, що включаються у первісну оцінку активів розвідки та оцінки відносяться:

а) придбання прав на розвідування;

б) топографічні, геологічні, геохімічні та геофізичнідослідження;

в) пошуково-розвідувальнебуріння;

г) опробування канавами;

ґ) взяття проб та зразків; та

д) діяльність у зв’язку з оцінкою технічної здійсненності та комерційної доцільності видобування корисних копалин.

Після визнання активів розвідки та оцінки, Компанія застосовує щодо них модель собівартості.

Активи розвідки та оцінки не амортизуються, поки не будуть рекласифіковані до складу основних засобів чи нематеріальних активів.

Після того як доведено технічну здійсненність та комерційну доцільність видобування корисних копалин, актив розвідки та оцінки рекласифікується до складу групи основних засобів "Видобувні активи", чи до складу нематеріальних активів. Перед рекласифікацією проводиться оцінка зменшення корисності активів розвідки та оцінки та визнається будь-який збиток від зменшення корисності.

Активи розвідки та оцінки оцінюються на предмет зменшення корисності, коли факти та обставини дозволяють припускати, що балансова вартість активу розвідки та оцінки може перевищити суму його очікуваного відшкодування. До таких фактів та обставин, зокрема, належать наступні:

а) строк, протягом якого суб’єкт господарювання має право розвідувати конкретну територію, закінчився протягом звітного періоду або закінчиться у близькому майбутньому і, за очікуванням, не буде продовжений;

б) розвідка та оцінка запасів корисних копалин на конкретній території не призвела до виявлення комерційно вигідної кількості запасів корисних копалин, і Компанія прийняла рішення припинити цю діяльність на конкретній території.

Опис облікової політики щодо фінансових активів

Первісне визнання

Фінансові активи класифікуються таким чином:

- кошти та їх еквіваленти;

- позики, торговельна та інша дебіторська заборгованість; пайові та боргові цінні папери.

Компанія володіє фінансовими активами, класифікованими за такими категоріями:

- дебіторська заборгованість,

- надані позики,

- депозити,

- грошові кошти.

Фінансові активи класифікуються при їх первісному визнанні.

Усі операції з купівлі або продажу фінансових активів визнаються на дату укладення правочину, тобто на дату, коли підприємство приймає на себе зобов' язання купити або продати актив.

Подальша оцінка

Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації.

Кошти та їх еквіваленти

До складу коштів та їх еквівалентів включені готівкові кошти, залишки на рахунках у банках.

Позики та дебіторська заборгованість

Після первісного визнання ці фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням резерву від знецінення.

Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу i розподiлу вiдсоткових доходiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка представляє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв, включаючи усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрат на операцiю та iнших премiй або дисконтiв, протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу або, коли доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi при первiсному визнаннi.

Ефективна процентна ставка, яка застосовується для обчислення амортизованої вартості фінансових інструментів Компанії – це вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту), інформація про які розміщена на офіційному сайті НБУ: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs на дату укладення договору.

Резерв очікуваних кредитних збитків створюється у разі низької ймовірності погашення оцінюваної дебіторської заборгованості. Резерв визначається на індивідуальній основі — у розрізі контрагентів. Резерв розраховується і переглядається регулярно, зміна величини резерву відображається у звіті про прибутки і збитки у складі інших операційних витрат.

Припинення визнання

Фінансовий актив (частина фінансового активу або частина групи аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися в балансі за виконання хоча б однієї з умов:

- строк дії прав на отримання грошових потоків від активу закінчився;

- права на отримання грошових потоків від активу передані або взяті зобов' язання з виплати третій стороні отримуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки;

- передані практично всі ризики і вигоди від активу;

- ризики і вигоди від активу не передані, але передано контроль над цим активом.

3нецінення фінансових активів

На кожну звітну дату підприємство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.

Фінансовий актив або група фінансових активів уважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існують об'єктивні свідчення знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу, які вплинули на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групою фінансових активів.

До важливих об'єктивних причин (доказів) знецінення фінансових активів Компанія включає, зокрема, серйозні фінансові проблеми боржника, судові процеси проти боржника, зникнення активного ринку для даного фінансового інструменту, суттєві негативні зміни в економічному, правовому або ринковому середовищі емітента фінансового інструменту, продовження зменшення справедливої вартості фінансового інструмента нижче рівня витрат.

Якщо є докази, що свідчать про знецінення позик та дебіторської заборгованості або інвестицій, що утримуються до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю, збиток від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою для цих активів.

Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про сукупний дохід.

Опис облікової політики щодо фінансових інструментів

Класифікація фінансових інструментів базується на аналізі характеристик та мети їх придбання. Класифікація здійснюється в момент первісного визнання фінансових активів та зобов'язань.

Інструменти з терміном погашення понад 12 місяців від дати балансу кваліфікуються як довгострокові активи або зобов'язання.

Короткострокові активи або зобов'язання включають фінансові інструменти з терміном погашення до 12 місяців після закінчення звітного періоду.

Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань

Первiсне визнання

Фінансові зобов' язання класифікуються таким чином:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша кредиторська заборгованість;

- банківські овердрафти, кредити та позики.

Подальша оцінка.

Подальша оцінка фінансових зобов' язань залежить від їх класифікації таким чином.

Кредити та позики

Після первісного визнання кредити і позики, ставки відсотків за якими суттєво відрізняються від ринкових, оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Неринковою відсоткова ставка вважається за умови відхилення її від вартості кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту), інформація про які розміщена на офіційному сайті НБУ: https://bank.gov.ua/control/uk/index, більше ніж на 3%.

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій, отриманих при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.

Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про сукупний дохід.

Припинення визнання Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дії закінчився.

Опис облікової політики щодо переведення іноземної валюти

Статті фінансової звітності представлені в українських гривнях, яка є функціональною валютою Компанії.

Операції, виражені в іноземних валютах, перераховуються на дату здійснення операції у функціональну валюту:

- за обмінним курсом, що фактично застосовується, тобто за курсом купівлі або продажу, який застосовується банком, у якому здійснюється операція, у випадку операцій з купівлі - продажу валюти чи погашення дебіторської заборгованості, або здійснення платежів за зобов'язаннями.

На кінець кожного звітного періоду:

а) монетарні статті в іноземній валюті перераховуються за курсом НБУ на кінець звітного періоду;

б) немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату операції.

Курсові різниці, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведенні монетарних статей за курсами, котрі відрізняються від тих, за якими вони відображалися при первісному визнанні протягом періоду або у попередній фінансовій звітності, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Курсові різниці, що виникли в результаті зміни обмінного курсу валют за період після первісного визнання до закінчення звітного періоду, відображаються у звіті про прибутки і збитки як дохід або збиток від курсових різниць.

Додатні та від' ємні курсові різниці у звіті про сукупний дохід відображаються згорнуто.

Опис облікової політики щодо податку на прибуток

Податок на прибуток, визнаний у прибутку або збитку, включає: поточний податок і відстрочений податок.

Поточний податок розраховується відповідно до вимог чинного податкового законодавства.

Відстрочений податок на прибуток визначається з використанням податкових ставок (і положень) які, як очікується, будуть застосовуватися в момент реалізації активу та погашення резерву, беручи за базові ставки податків (і податкові норми), які були юридично або фактично обов'язковими на кінець звітного періоду.

Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу

Нематеріальні активи визнаються, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому вони спричинять надходження до суб'єкта господарювання економічних вигод, які можуть бути пов'язані з цими активами. Первинне визнання нематеріальних активів відбувається за ціною придбання або собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи оцінюються при придбанні або собівартості за вирахуванням амортизації та відрахувань на знецінення.

Нематеріальні активи амортизуються за прямолінійним методом у період, що відповідає розрахунковому періоду їх економічної корисності.

Опис облікової політики щодо процентних доходів та процентних витрат

За всіма фінансовими інструментами, що оцінюються за амортизованою вартістю, і процентними фінансовими активами, класифікованими для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження коштів протягом передбачуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов' язання.

Опис облікової політики щодо статутного капіталу

Статутний капiтал визнається за iсторичною вартiстю у розмірі, зазначеному в Статуті Товариства та зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Власний капітал Компанії складається з:

- зареєстрованого статутного капіталу,

- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Опис облікової політики щодо оренди

Договір, який передає право контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію, класифікується як оренда. Щоб оцінити, чи передає договір право контролю використання ідентифікованого активу на певний період часу, суб’єкт господарювання оцінює, чи передаються протягом усього періоду використання, обидва такі права:

а) право отримувати в основному всі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу; та

б) право керувати використанням ідентифікованого активу.

Компанія як Орендар

На дату початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату.

Орендні платежі підлягають дисконтуванню із застосуванням припустимої ставки відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити.

Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку додаткових запозичень орендаря.

До короткострокової оренди (терміном до 12 місяців) чи оренди, за якою базовий актив є малоцінним, орендар визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі. Орендар оцінює вартість базового активу на основі вартості активу, коли він є новим, незалежно від віку активу, що орендується. Прикладами малоцінних базових активів, можуть бути планшети та персональні комп’ютери, невеликі предмети меблів та телефони, вартість яких не перевищує гривневого еквіваленту 5 000 американських доларів.

Первісна оцінка активу з права користування

На дату початку оренди орендар оцінює актив з права користування за собівартістю. Собівартість активу з права користування складається з:

а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання;

б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди;

в) будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та

г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою виробництва запасів. Орендар несе зобов’язання за такими витратами або до дати початку оренди, або внаслідок використання базового активу протягом певного періоду.

Первісна оцінка орендного зобов’язання На дату початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату.

Орендні платежі дисконтувються із застосуванням ставки додаткових запозичень орендаря (ефективна відсоткова ставка).

На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання, складаються з фіксованих платежів за право використання базового активу протягом строку оренди (за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню), які не були сплачені на дату початку оренди.

Подальша оцінка активу з права користування

Після дати початку оренди орендар оцінює актив з права користування, застосовуючи модель собівартості. При цьому орендар оцінює актив з права користування за собівартістю:

a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності; та

б) з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання.

Подальша оцінка орендного зобов’язання

Після дати початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання,

а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням;

б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та

в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди, або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі.

Процентом за орендним зобов’язанням у кожному періоді протягом строку оренди є сума, яка продукує постійну періодичну ставку відсотка за відповідним залишком орендного зобов’язання. Періодична ставка відсотка це ставка дисконту.

Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку – окрім випадків, коли ці витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти, – такі обидві складові:

а) проценти за орендним зобов’язанням; та

б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.

Компанія як Орендодавець

Орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду.

Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив.

Фінансова оренда

На дату початку оренди орендодавець визнає активи, утримувані за фінансовою орендою, у своєму звіті про фінансовий стан та подає їх як дебіторську заборгованість за сумою, що дорівнює чистій інвестиції в оренду.

Орендодавець визнає фінансовий дохід протягом строку оренди на основі моделі, яка відображає сталу періодичну ставку прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в оренду. Орендодавець розподіляє фінансовий дохід протягом строку оренди на систематичній та раціональній основі. Для зменшення і основної суми боргу, і незаробленого фінансового доходу орендодавець віднімає орендні платежі, які відносяться до облікового періоду, від валових інвестицій в оренду.

Операційна оренда

Орендодавець визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі чи будь-якій іншій систематичній основі.

Орендодавець визнає витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, як витрати.

Орендодавець додає первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору про операційну оренду, до балансової вартості базового активу та визнає їх, як витрати протягом строку оренди на такій самій основі, як дохід від оренди.

Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Запаси обліковуються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість сировини та інших запасів, готової продукції та незавершеного виробництва розраховується за методом ФІФО ("перше надходження – перший видаток") і включає витрати на придбання запасів, їх транспортування та доведення до готовності для використання. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку загальновиробничих витрат виходячи зі звичайної виробничої потужності. Чиста вартість реалізації визначається як ціна продажу в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат, пов'язаних з доведенням запасів до готовності, і витрат, пов'язаних з реалізацією. Запаси відображаються у фінасовій звітності за вирахуванням резерву на неліквідні та застарілі запаси.

Опис облікової політики щодо основних засобів

Основнi засоби облiковуються за iсторичною (або доцiльною) собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисності. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв включає:

а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не вiдшкодовуються, за вирахуванням торгiвельних та цiнових знижок;

б) будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою об’єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, необхiдний для використання вiдповiдно до намiрiв управлінського персоналу пiдприємства;

в) первiсну попередню оцiнку витрат на демонтаж i усунення об’єкта основних засобiв та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання, яке бере на себе пiдприємство або при придбаннi даного об’єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного перiоду часу з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.

Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.

Критерієм суттєвості для класифікації основних засобів є вартісна межа, встановлена Податковим кодексом України для визначення основних засобів.

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи.

Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони виникають.

Сума, яка пiдлягає амортизацiї – це собiвартiсть об’єкта основних засобiв або iнша сума, яка замiнює його собiвартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання собiвартостi основних засобiв, крiм активів розвідки та оцінки та основних засобів в стадії будівництва, протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

Прибуток або збиток, якi виникають у результатi вибуття або лiквiдацiї об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженням вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.

Оцінки економічного строку корисного використання та методу амортизації переглядаються наприкінці кожного фінансового року з метою перевірки на предмет відповідності використовуваних методів та періоду амортизації очікуваному розподілу часу економічних вигод, що надходять від використання цього основного засобу. Якщо нові очікування відрізняються від попередньо зроблених оцінок, такі зміни

вважаються зміною облікових оцінок та обліковуються перспективно. Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та суму амортизації, визнану у звіті про сукупні доходи.

 

Зменшення корисності основних засобів

В кінці кожного звiтного перiоду пiдприємство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою виявлення ознак того, що корисність активу може зменшитися. За наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо таке знецiнення мало мiсце).

Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з величин: справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж та вартостi при використаннi. Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша від його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиниця, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визначається негайно у складi прибутку або збитку. Якщо у подальшому збиток вiд знецiнення сторнується, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансової вартостi, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення

визначається негайно у складi прибутку або збитку.

Знецінення основних засобів (за наявності) відображається як збільшення зносу (без коригування первісної вартості) з одночасним визнанням інших витрат у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

 

Аванси, сплачені за придбання (будівництво) основних засобів

Сума авансів, сплачена підрядникам без врахування ПДВ, відображається у складі основних засобів.

Опис облікової політики щодо забезпчень

Забезпеченням є зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Підприємство визнає забезпечення, якщо:

- має існуюче зобов'язання (юридичне або конструктивне) у результаті минулої події;

- існує ймовірність того, що вибуття ресурсів, які містять у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов' язання;

- можна достовірна оцінити суму зобов' язання.

У разі невиконання вищенаведених умов забезпечення не визнається.

Забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Забезпечення на виведення активів з експлуатації обліковується за теперішньою вартістю витрат на виведення з експлуатації нафтогазових активів з врахуванням довгострокової ставки інфляції.

Опис облікової політики щодо податків, окрім податку на прибуток

Податок на додану вартість

Доходи, витрати, активи, аванси сплачені та аванси отримані визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (надалі - ПДВ).

Дебіторська і кредиторська заборгованість за монетарними статтями відображається з урахуванням суми ПДВ.

ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, що не відшкодовується податковим органом, визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті.

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому (в тому числі на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ), враховується в складі дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної в звіті про фінансовий стан.

Опис облікової політики щодо доходів та витрат від продажу

Визнання доходу від звичайної діяльності, коли (або у міру того, як) відбувається на дату, коли Компанія задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові.

Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу для отримання якого вони понесені.

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

ТОВ "ГОРИЗОНТИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

36828617

Правова форма суб'єкта господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Країна реєстрації

Україна

Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання

ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, буд. 6/Ц, кв. 7, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79005, Україна

Основне місце ведення господарської діяльності

Україна

Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання

Основним видом діяльності Товариства є добування природного газу (код КВЕД 06.20).

Назва материнського підприємства

АТ Ем Ен Ді Юкрейн (MND Ukraine a.s.), країна резидентства Чеська Республіка

Ідентифікаційний код материнського підприємства

08957517

Твердження про відповідність до вимог МСФЗ

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за період, що закiнчився 31 грудня 2021 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), які викладені державною мовою та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Пiдготовлена Компанією фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, правдивої, своєчасної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.

Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно

Фінансова звітність суб'єкта господарювання підготовлена на основі припущення щодо безперервності та продовження господарської діяльності на безперервній основі щонайменше протягом 12 місяців після дати балансу та можливості реалiзувати свої активи і звiльнитись вiд своїх зобов’язань в ходi звичайної дiяльностi.

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
тис. грн.
Строк погашення не більше одного року Усі часові інтервали
Поточні запаси 2,915 2,915
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 6,743 6,743
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 34,024 34,024
[811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки

У звітному періоді змін в обліковій політиці не було.

Пояснення нових стандартів або тлумачень, які не застосовуються

Компанія не застосовувала жодного іншого стандарту, тлумачення чи зміни, що були опубліковані, але ще не набрали чинності. На дату затвердження цієї фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але ще не набули чинності: МСФЗ та правки до них, ефективна дата яких настане 01.01.2022 року: Поправки до МСБО 16 «Основні засоби», Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1, Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9, Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16, Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41. МСФЗ та правки до них, ефективна дата яких настане 01.01.2023 року: Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 17 «Страхові контракти». Керівництво очікує, що застосування нових стандартів та тлумачень до застосування не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах.

[815000] Примітки - Події після звітного періоду
Пояснення про орган затвердження

Затвердження фінансової звітності до випуску здійснюється керівником Компанії.

Дата затвердження до випуску фінансової звітності

2022-03-15

Розкриття інформації про події, що не вимагають коригування після звітного періоду

Після звітного періоду, але до затвердження фінансової звітності до випуску Компанією було прийнято рішення про виплату дивідендів засновнику за 2021 рік в сумі 650 000 тис. грн та здійснено цю виплату. Такі дивіденди не були визнані як зобов’язання на кінець звітного періоду, тому що на звітну дату не існувало жодних зобов’язань щодо їх виплати. У зв’язку з військовою агресією Російської федерації проти України, початком війни 24.02.2022 року та запровадженням військового стану, Компанія розглядає ці події як події після дати балансу, які не викликали необхідність перегляду інформації, відображеної у фінансовій звітності.

[818000] Примітки - Пов'язана сторона
Розкриття інформації про пов'язані сторони

Пов'язані сторони включають компанії під спільним контролем, ключовий управлінський персонал та близьких родичів ключового управлінського персоналу. Засновником та єдиним власником Товариства є АТ Ем Ен Ді Юкрейн (MND Ukraine a.s.), країна резидентства Чеська Республіка.

Назва материнського підприємства

АТ Ем Ен Ді Юкрейн (MND Ukraine a.s.), країна резидентства Чеська Республіка

Ідентифікаційний код материнського підприємства

08957517

Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства

Провідний управлінський персонал - це ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності Компанії. До провідного управлінського персоналу було віднесено керівника Товариства. Провідний управлінський персонал Компанії одержує тільки короткострокові винагороди.

Інші пов'язані сторони

Компанії під спільним контролем: ТОВ "Геологічне бюро Львів", ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія», Інша пов'язана сторона (наявність суттєвого впливу): ТОВ "Орівська ВЕС"

Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу
тис. грн.
Сума винагороди провідному управлінському персоналу
Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам 530
Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього 530
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами

У звітному періоді Компанія здійснювала операції з материнським підприємством та компаніями під спільним контролем, які відображені в нижченаведеній таблиці в колонці "Інші пов'язані особи". Продажі та придбання у пов'язаних осіб здійснюються за ринковими цінами. Балансові залишки на кінець періоду є незабезпеченими, безвідсотковими та підлягають погашенню грошовими коштами. За роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 року Компанія не зафіксувала знецінення дебіторської заборгованості від пов’язаних сторін. Така оцінка проводиться щорічно та включає аналіз фінансового стану пов’язаної сторони та ринку, на на якому вона функціонує.

тис. грн.
Пов'язані сторони - Усього
Материнське підприємство Інші зв'язані сторони
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами
Операції між пов'язаними сторонами
Придбання товарів, операції між пов'язаними сторонами 6,985 5,582 148 6,985 5,730
Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами 564 564 564 564
Дохід від надання послуг, операції між пов'язаними сторонами 254 392 254 392
Передача за договорами фінансування від суб'єкта господарювання, операції між пов'язаними сторонами 3,490 1,500 3,490 1,500
Передача за договорами фінансування суб'єкту господарювання, операції між пов'язаними сторонами 6,500 6,500
Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами
Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами 1,942 1,942
Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами 3,684 1,500 3,684 1,500
[822100] Примітки - Основні засоби
тис. грн.
Основні засоби
Земля Будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Плодоносні рослини Матеріальні активи розвідки та оцінки Видобувні активи Нафтові і газові активи Активи, що генерують енергію Незавершене будівництво Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття детальної інформації про основні засоби
Узгодження змін в основних засобах
Основні засоби на початок періоду 3,281 2,783 (1,334) (1,024) 1,947 1,759 6,384 3,357 (2,186) (1,617) 4,198 1,740 3,215 1,341 (863) (721) 2,352 620 66,746 7,888 66,746 7,888 404,203 191,086 (52,594) (34,730) 351,609 156,356 1,039 1,039 2,569 2,319 (1,367) (904) 1,202 1,415 487,437 208,774 (58,344) (38,996) 429,093 169,778
Зміни в основних засобах
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби 2,133 2,133 1,091 3,027 1,091 3,027 2,244 2,016 2,244 2,016 164,449 260,321 164,449 260,321 218,788 218,788 5,633 1,039 5,633 1,039 153 250 153 250 392,358 268,786 392,358 268,786
Амортизація, основні засоби 1,005 1,207 (1,005) (1,207) 1,061 569 (1,061) (569) 953 284 (953) (284) 35,032 17,864 (35,032) (17,864) 445 463 (445) (463) 38,496 20,387 (38,496) (20,387)
Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення 15,122 15,122 15,122 15,122
Збільшення (зменшення) через передачу та інші зміни, основні засоби
Збільшення (зменшення) через передачу, основні засоби (73) (197,995) (73) (197,995) 197,995 197,995 (73) (73)
Збільшення (зменшення) через переведення з незавершеного будівництва, основні засоби 197,995 197,995 197,995 197,995
Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби (1,047) 1,047 1,047 1,047 (181,381) (181,381) (1,039) (1,039) (182,420) 1,047 (181,373)
Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, основні засоби 0 0 0 0 (1,047) 0 1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047 0 0 0 1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (181,454) (197,995) 0 0 (181,454) (197,995) 197,995 0 0 197,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1,039) 0 0 0 (1,039) 0 0 0 0 0 (182,493) 0 1,047 0 0 (181,446) 0
Вибуття та вибуття з використання, основні засоби
Вибуття, основні засоби (1,635) (897) (738) (1,121) (142) (74) (142) (1,047) (3,468) (3,468) (27,265) (11,752) (15,513) (28,386) (5,245) (11,826) (1,039) (16,560) (4,206)
Вибуття з використання, основні засоби (41,219) (41,219) (41,219) (41,219)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби (1,635) (897) (738) (1,121) (142) (74) (142) (1,047) (41,219) (3,468) (41,219) (3,468) (27,265) (11,752) (15,513) (69,605) (5,245) (11,826) (1,039) (57,779) (4,206)
Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів 0 0 0 0 (1,047) 498 42 (310) 0 (1,005) 188 1,091 3,027 (1,061) (569) 0 30 2,458 2,170 1,874 (879) (142) 0 1,291 1,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (58,224) 58,858 0 0 (58,224) 58,858 191,523 213,117 (23,280) (17,864) 0 168,243 195,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,594 1,039 0 0 4,594 1,039 153 250 (445) (463) 0 (292) (213) 140,260 278,663 (25,623) (19,348) 0 114,637 259,315
Основні засоби на кінець періоду 0 0 0 0 0 0 0 0 2,234 3,281 (1,292) (1,334) 0 0 942 1,947 7,475 6,384 (3,247) (2,186) 0 0 4,228 4,198 5,385 3,215 (1,742) (863) 0 0 3,643 2,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,522 66,746 0 0 0 0 8,522 66,746 595,726 404,203 (75,874) (52,594) 0 0 519,852 351,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,633 1,039 0 0 0 0 5,633 1,039 2,722 2,569 (1,812) (1,367) 0 0 910 1,202 627,697 487,437 (83,967) (58,344) 0 0 543,730 429,093
тис. грн.
Основні засоби
Земля Будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Плодоносні рослини Матеріальні активи розвідки та оцінки Видобувні активи Нафтові і газові активи Активи, що генерують енергію Незавершене будівництво Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього Усього
Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди Основні засоби, що є предметом операційної оренди Основні засоби, що не є предметом операційної оренди
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття детальної інформації про основні засоби
Узгодження змін в основних засобах
Зміни в основних засобах
Вибуття та вибуття з використання, основні засоби
Вибуття, основні засоби (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Основні засоби на кінець періоду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткова інформація
Основні засоби, видатки, визнані в ході їх будівництва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[822200] Примітки - Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
Розкриття інформації про активи розвідки та оцінки

До складу активів розвідки та оцінки Компанії включені матеріальні активи розвідки та оцінки, інформація про які розкрита в Примітці 822100 та нематеріальні активи розвідки та оцінки, інформація про які розкрита в Примітці 823180.

тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Вартість активів на початок звітного періоду 67,017 7,888
Надходження активів 293,092 260,592
Перетворення з активів, пов'язаних з розвідкою та оцінкою запасів корисних копалин (283,016) (197,995)
Вибуття (73) (3,468)
Ліквідація (41,219)
Вартість активів 35,801 67,017
[823180] Примітки - Нематеріальні активи
Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

До складу нематеріальних активів Компанії входять: - ліцензії та права на геологічні вивчення та видобування корисних копалин, - програмне забезпечення, - нематеріальні активи розвідки та оцінки. Усі нематеріальні активи є власністю Компанії, жоден з них не використовується на підставі договору оренди чи іншого договору.

тис. грн.
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Назви брендів Нематеріальна активи розвідки та оцінки Титульні дані та видавнича інформація Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію Нематеріальні активи, що пов'язані з клієнтом Вартість придбаного бізнесу Капіталізовані витрати на розробку Нематеріальні активи на етапі розробки Нематеріальні активи, які базуються на технологіях Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи Інші нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду 271 271 37 86 (36) (81) 1 5 8,985 7,769 (2,051) (1,537) 6,934 6,232 9,293 7,855 (2,087) (1,618) 7,206 6,237
Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 128,643 271 128,643 271 23 23 101,608 1,216 101,608 1,216 113 113 230,387 1,487 230,387 1,487
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 12 4 (12) (4) 1,299 514 (1,299) (514) 1,311 518 (1,311) (518)
Збільшення (зменшення) через передачу та інші зміни, нематеріальний активи за винятком гудвілу
Збільшення (зменшення) через інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу (101,635) (101,635) (101,635) (101,635)
Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу 0 0 0 0 (101,635) 0 0 0 (101,635) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (101,635) 0 0 0 (101,635) 0
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу
Вибуття, нематеріальні активи за винятком гудвілу (49) (49) (49) (49)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (49) (49) 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (49) (49) 0 (0)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу 0 0 0 0 27,008 271 0 0 27,008 271 0 0 0 0 23 (49) (12) 45 0 11 (4) 101,608 1,216 (1,299) (514) 0 100,309 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 113 0 0 0 0 0 128,752 1,438 (1,311) (469) 0 127,441 969
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду 27,279 271 27,279 271 60 37 (48) (36) 12 1 110,593 8,985 (3,350) (2,051) 107,243 6,934 113 113 138,045 9,293 (3,398) (2,087) 134,647 7,206
тис. грн.
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу Гудвіл
Назви брендів Нематеріальна активи розвідки та оцінки Титульні дані та видавнича інформація Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію Нематеріальні активи, що пов'язані з клієнтом Вартість придбаного бізнесу Капіталізовані витрати на розробку Нематеріальні активи на етапі розробки Нематеріальні активи, які базуються на технологіях Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи Інші нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу
Узгодження змін у нематеріальних активах та гудвілі
Нематеріальні активи та гудвіл на початок періоду 271 271 37 86 (36) (81) 1 5 8,985 7,769 (2,051) (1,537) 6,934 6,232 9,293 7,855 (2,087) (1,618) 7,206 6,237 9,293 7,855 (2,087) (1,618) 7,206 6,237
Зміни у нематеріальних активах та гудвілі
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 128,643 271 128,643 271 23 23 101,608 1,216 101,608 1,216 113 113 230,387 1,487 230,387 1,487 230,387 1,487 230,387 1,487
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 12 4 (12) (4) 1,299 514 (1,299) (514) 1,311 518 (1,311) (518) 1,311 518 (1,311) (518)
Збільшення (зменшення) через передачу та інші зміни, нематеріальні активи та гудвіл
Збільшення (зменшення) через інші зміни, нематеріальні активи та гудвіл (101,635) (101,635) (101,635) (101,635) (101,635) (101,635)
Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, нематеріальні активи та гудвіл 0 0 0 0 (101,635) 0 0 0 (101,635) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (101,635) 0 0 0 (101,635) 0 0 0 0 0 (101,635) 0 0 0 (101,635) 0
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл
Вибуття, нематеріальні активи та гудвіл (49) (49) (49) (49) (49) (49)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл (49) (49)